Skicka in din ansökan till oss senast 31 mars.

Syftet med våra resestipendier är att de ska bidra till en fördjupning av den sökandes bibliotekskunskaper, och alla medlemmar – både enskilda och institutionella – kan söka. Det är föreningens kansli som avgör vilka som tilldelas stipendierna, och beslut fattas och meddelas under april.

Allt du behöver veta inför ansökning av resestipendier