Oscar Sedholm är beteendevetare och författare med över 15 års erfarenhet av ledarskap och kommunikation inom offentlig sektor och det ideella föreningslivet. Under Biblioteksdagarna kommer han att prata om samisk kulturhistoria, identitet och kreativitet.

– Mitt fokus kommer att ligga på den samiska berättarkonsten, och den fria kulturens förmåga att möjliggöra både kunskapsutbyten och identitetsresor. Jag kommer att ta avstamp i historia, invävt med min egen resa och min familjs bakgrund för att måla ett porträtt av Sverige så som jag har upplevt det. Både det vackra, det onda, och det vemodiga.

Varför ska man komma och lyssna på din föreläsning?
– När staten stiftade 1928 års rennäringslag diskvalificerades 90 procent av det samiska folket i Sverige från att juridiskt sett anses som samer. Mina morföräldrar tillhörde den generationen som Sverige ville assimilera. Själv fick jag inte höra att vi hade samisk bakgrund förrän i mina sena tonår. Det var början på en resa om att upptäcka ett arv som bespottats, tystats ner, dränkts av Vattenfall, och nu hotas av ett gruvprojekt. Det tog mig till att bli vald till den då yngsta ledamoten i Sametinget – där jag sedan satt i åtta år. Min resa är kantad av en aldrig sinande kunskapstörst och lust för livet. Är det något du är intresserad av? Kom då och lyssna.

Vad är det viktigaste du vill att deltagarna ska ta med sig efter att ha lyssnat på dig?
– Vi är inte dömda att vara det som andra säger att vi är.

Anmäl dig till Biblioteksdagarna 2024