Mikael Johansson har fått ett resestipendium från föreningen för att resa till Oslo, Helsingfors och Köpenhamn för att studera hur arbetet med minoritetsspråk och mångspråk bedrivs i de olika länderna.

Mikael frilansar på olika bibliotek i norra Bohuslän. Just nu jobbar han mycket på Tanums bibliotek där han håller på att starta upp ett språkcafé och läsecirklar för de som håller på att lära sig det svenska språket.

– Mitt syfte med resan är att göra en sondering av hur man jobbar med minoritetsspråk i våra tre nordiska grannländer. Förhoppningen är att en sådan sondering kan fungera som inspiration för svenska bibliotek i arbetet med minoritetsspråk och mångspråk, säger Mikael Johansson.

Varför är det viktigt att studera hur de jobbar med minoritetsspråk?
– Som framkommit bland annat i en artikel i Biblioteksbladet nyligen, upplever många som arbetar på svenska bibliotek en otydlighet gällande vad som förväntas av dem i arbetet kring minoritetsspråk. Att få tips, handfasta råd och förslag på insatser från andra nordiska bibliotek är naturligtvis oerhört viktigt. Detta tycker jag visades tydligt i de rapporter som kommit från konferensen ”Vi syns, och vi finns” som hölls i Upplands-Väsby den 1 oktober, säger Mikael.

Vad hoppas du på att få ut av din resa?
– Jag hoppas på att hinna besöka ett mindre och ett större folkbibliotek i vardera av de tre städerna, för att träffa och intervjua bibliotekspersonal och biblioteksbesökare. Jag kommer självklart också att göra egna iakttagelser och reflektioner, samt studera vad lagar, biblioteksplaner, rapporter och annat säger om bibliotekens arbete med minoritetsspråk och mångspråk i de olika länderna, säger han.

Foto: Britt Ignell