Moa Kim och Irja Nilsson från Göteborgs stad har fått ett resestipendium från föreningen för en studieresa till New York där de vill besöka Queens Public Library. Vi har ställt några frågor angående resan.

Varför åker ni?
– Biblioteken som vi arbetar på ligger i Angered, en av Göteborgs mest kulturrika stadsdelar där många av invånarna har flera kulturella och språkliga identiteter. Tyvärr tampas stadsdelen också med saker som hög arbetslöshet och ekonomisk utsatthet. Våra bibliotek är välbesökta och absolut viktiga för de områden vi verkar i, inte minst de många som studerar och läser svenska för att kunna etablera sig och integreras i det svenska samhället och som utgör en stor andel av våra besökare. Vi skulle dock vilja bredda och få nya perspektiv på vad integration och integrationsarbete kan vara, och för det känner vi att vi behöver söka oss utanför Sverige och Norden.

Varför just New York och Queens public library?
– USA tycker vi är intressant just för att det känns så annorlunda mot Sverige när det kommer till förutsättningar, både för bibliotek och gällande integration och mottagande av nyanlända. USA är ju också, och har alltid varit, ett invandrarland som vi uppfattar har en ganska annorlunda syn på mångkultur, och vi tror att vi kan ha mycket att lära. Queens, som är en av de fem delar som utgör New York, är intressant då det är en av världens mest mångkulturella orter med en stor andel invandrad befolkning. Med sina 62 bibliotek har de lång erfarenhet av att arbeta med biblioteksservice i kulturellt diversifierade områden där behovet av majoritetsspråksinlärning, integrering och etablering kan vara stort. Biblioteken där har också lång erfarenhet av att arbeta med medborgardialog, något som vi hade velat bli bättre på. Vi är intresserade av att se hur biblioteken där arbetar med att främja demokratisk delaktighet, empowerment och inkludering, något som vi tror starkt hör samman med minskat utanförskap och ökad integration.

Vad hoppas ni på att få ut av er resa?
– Vi hoppas på att få med oss nya tankar om hur bibliotek kan arbeta för att vara en stark aktör i närsamhället i syfte att främja demokratisk delaktighet och inkludering. Likaså hur biblioteken kan arbeta för att nå ut till befintliga och potentiella besökare för att ta del av, tillvarata och förvalta de intressen och behov som finns där för att vår verksamhet ska definieras av de som vi är till för snarare än av oss själva.

Hur känns det inför resan?
– Vi är jätteförväntansfulla! Även om det inte känns helt verkligt än. Vi har en del förarbete att ta itu med, kanske blir det mer på riktigt när vi kommer igång med det.

Hur känns det att få resestipendiet beviljat?
– Jättekul! Att göra den här studieresan hade inte alls varit möjligt utan stipendiet. Vi är superglada och tacksamma för att vi får den här möjligheten.

Moa Kim och Irja Nilsson är två av de medlemmar som har fått ett resestipendium av Svensk biblioteksförening hösten 2018. Listan över alla höstens resestipendiater finns här:
Grattis till höstens resestipendiater

Här kan du läsa mer om vilka stipendier våra medlemmar kan söka:
Stöd och stipendier 

Foto: Pixabay