Priset för Årets mobila bibliotek går till Mobibblan i Sundsvalls kommun.

I ungefär två år har kommunen arbetat med Mobibblan, som inte är en traditionell bokbuss utan ett mobilt bibliotek byggt på ett lastbilschassi med cirka 27,5 kvadratmeter yta inuti.

Juryns motivering:
”Att förena ett större biblioteksrum för besökare och personal med en mobil verksamhet kan tyckas vara en omöjlig ekvation, men genom att titta på hur andra än bibliotek har löst det och genom att titta utanför landets gränser går det att få inspiration till detta. Att inspireras av information, arbeta vidare med den och skapa något nytt för att sedan, i sin tur, kunna bli en inspiratör åt kollegor är en viktig aspekt av detta pris. Det behövs verksamheter med idéer som kan förverkligas för att andra ska kunna stå för nästa steg och att vi därmed får en kontinuerlig utveckling. Och utveckling består samtidigt av att ge den egna verksamheten nya förutsättningar, bland annat till samverkan och samarbeten med andra aktörer i samhället. Att skapa nya samverkansmöjligheter gör att den mobila verksamheten tillåter sig att ta en allt större plats, inte bara inom biblioteksområdet utan även inom ett vidgat kulturliv med programverksamhet av olika slag, som mötesplats och träffpunkt, som informationscenter och resurs för demokratisk utveckling. Allt detta är exempel på vad årets pristagare arbetar med. Därför har juryn beslutat att priset Årets mobila bibliotek 2017 skall tilldelas Mobibblan, Sundsvalls kommun.”

– Vi är jätteglada för priset, och för motiveringen som känns väldigt inspirerande och hedersam. Vi ville bli mer bibliotek och mindre bokbuss, och kunna ha till exempel föreläsningar och filmvisningar med sittande publik, och andra arrangemang som fasta bibliotek gör fast i den mindre skalan. Vi märker nu av en stor nyfikenhet från andra kommuner som vill se fordonet och diskutera utveckling av mobil biblioteksverksamhet i ett samhälle i förändring. Vi hoppas att andra kan ta avstamp i Mobibblan, utveckla konceptet och ta det vidare. Sundsvalls kommun har vågat tänka nytt och det är något som andra kan ha nytta av, säger Birgitta Ingebrand, ansvarig bibliotekarie.

Jury:
Anders Gistorp, juryns ordförande, bibliotekschef Falkenberg
Lise-Lott Nilsson, Verksamhetsledare Biblioteksbussen, Folkbiblioteken i Lund
Maria Gezelius, representant för föregående års vinnare, Jönköpings bokbussverksamhet
Olof Berge Kleber, enhetschef, Biblioteken i Borås
Helena Kettner Rudberg, Svensk biblioteksförenings styrelse

Priset instiftades som Årets bokbuss i samband med att bokbussverksamheten i Sverige fyllde 50 år 1998. Från och med i år har priset bytt namn till Årets mobila bibliotek för att omfatta även andra fordon och de mobila verksamheter som har ett bredare kulturutbud. Priset delas ut till ett mobilt bibliotek som på ett nyskapande sätt utvecklar verksamheten, samspelar med utvecklingen i samhället, har en väl förankrad verksamhet i kommunen/regionen och är inspiratör för kollegor. Vinnaren får överta ett vandringspris som är en trämodell av den första svenska bokbussen.

Prisceremonin hålls i Rotundan på Stockholms stadsbibliotek torsdag 16 november klockan 17–18, och är öppen för alla.