Morgan Palmqvist blev, efter föreningens årsmöte 2023, invald i Svensk biblioteksförenings styrelse. Palmqvist är idag fil. dr, överbibliotekarie vid Göteborgs universitet.

– Det känns hedersamt och förpliktigande att man har fått ett hedersförtroende. Det ska bli roligt att kunna bidra, säger Palmqvist.

Berätta om dig själv!
– Jag har gjort väldigt mycket, ett av mina första jobb var på Falköpings bibliotek när jag var väldigt ung. Det här var innan jag började studera, första dagen på jobbet var 16 september 1986. Efter det studerade jag en hel del olika saker innan jag så småningom började studera. Jag har disputerat inom musikvetenskap men har en examen i biblioteks- och informationsvetenskap. Mitt första arbete efter examen var som musikbibliotekarie på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, år 1997. Sedan dess har jag i huvudsak arbetat på bibliotek.

Varför vill du sitta i styrelsen för Svensk biblioteksförening?
– Jag har alltid engagerat mig i biblioteksfrågor, både nationellt men också i internationella sammanhang. Jag var bland annat under flera år även ordförande för Kungliga bibliotekets styrgrupp för Libris nationella system. Jag är även ledamot i Umeå universitetsbiblioteks biblioteksstyrelse.  Jag vill bland annat lyfta fram och diskutera lärosätesbiblioteken och bibliotekariernas utmaningar och uppgift inom akademin. Det är ju en stor utmaning att vara en sådan bred förening och täcka alla delar, därför vill jag använda mina erfarenheter och kunskap att hjälpa till att prioritera rätt i föreningen, säger Palmqvist.

Är det något annat du vill att medlemmarna ska känna till om dig?
– Jag är ingen musiker men jag kan musicera. Musik har varit en viktig del i uppväxten, och jag har fortfarande ett stort engagemang för svenska visor. Jag är gift och har två vuxna barn.