För andra året i rad kommer Kungliga biblioteket, KB, med en rapport som samlar statistiken för de offentligt finansierade biblioteken. KB konstaterar att det är 25 färre bibliotek i årets statistik och att det följaktligen också skett en något minskad utlåning av fysiska medier. E-bokslånen ligger oförändrat. Antalet enskilda skolbibliotek är oförändrat 881 stycken. I 86 kommuner finns inget enskilt skolbibliotek som har minst 20 timmars avsatt bemanning per vecka.

– Biblioteken är ett fundament i det demokratiska samhället. Därför är det självklart oroande att bibliotek läggs ner. Det gäller inte minst för barn och unga som är extra beroende av närhet till biblioteken och också har ett stort behov av att få vägledning för att hitta till de böcker de vill läsa. Om man politiskt menar allvar med att vända utvecklingen när det gäller läsning bland barn och unga så måste man också satsa på skolbibliotek och folkbibliotek, säger Jenny Nilsson, tf verksamhetsledare.

Samtidigt speglar statistiken en fantastisk verksamhet på alla Sveriges bibliotek med 76,7 miljoner lån, 88 miljoner besök och 240 000 aktiviteter, som framför allt handlar om läsfrämjande.

Läs hela pressmeddelandet här!

Undersökningen presenteras i en skriftlig rapport med tabeller och diagram. Samtliga resultat presenteras också i separata tabeller uppdelat på riket, län och olika bibliotekstyper. Allt finns att tillgå via Kungliga bibliotekets statistikblogg. Enskilda biblioteksorganisationers resultat visas i biblioteksstatistikdatabasen.