Igår träffades deltagare från bibliotek runtom i Sverige i Linköping för att prata om medieuppbyggnad och mediestrategiskt arbete. JO fanns på plats och berättade om tankarna kring kritiken mot Botkyrka och Falköping.

Under torsdagen arrangerade Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Regionbibliotek Östergötland och Kulturutveckling, Region Gävleborg en dag med temat: Medieurvalets dilemman: värderingar – åsikter – kvalitet. Drygt 100 deltagare från bibliotek runtom i Sverige deltog i diskussioner kring medieuppbyggnad och mediestrategiskt arbete. För en av punkterna stod Justitieombudsmannen Cecilia Renfors som berättade om sina tankar kring besluten att kritisera kommunerna Botkyrka och Falköping för att de nekat utlån av litteratur. JO framhöll att bibliotekariers kunnande väger tungt och att det är professionen som ska avgöra medieköpen. Hennes kritik riktade sig mot hur man formulerat sina riktlinjer och att man hänvisade till värderingar i sina skäl till att neka inköp eller fjärrlån.

Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Karin Linder deltog i mötet.
– Det var väldigt intressant att JO och bibliotekarier fick mötas såhär, och det var ett givande samtal för båda parter. Det gäller att biblioteken uppdaterar sina medieplaner och att dessa är levande dokument. Ansvaret för inköp ligger fortfarande hos bibliotekarierna, men de måste kunna hänvisa till sakligt grundade dokument.

Svensk biblioteksförening har tidigare tagit fram en rapport om bibliotekens mediestrategiska arbete där författarna gått igenom ett stort antal biblioteks medieplaner.
Läs med om och ladda ner rapporten ”Vi arbetar i medborgarnas tjänst”

Se också en presentation av rapporten på vår Vimeo-sida (video, nytt fönster)

Justitieombudsmannens beslut om Botkyrka och Falköping (pdf, nytt fönster)