Den 20 april uppvaktade Svensk biblioteksförening, Förläggareföreningen och Författarförbundet kulturminister Jeanette Gustafsdotter angående behovet av att stärka det läsfrämjande arbetet.

Det enade budskapet från organisationerna är att regeringen måste förverkliga förslaget i utredningen Skolbibliotek för bildning och utbildning som presenterades i början av förra året. Idag har mindre än hälften av Sveriges elever tillgång till ett riktigt skolbibliotek, en situation som är djupt otillfredställande.

– Den enskilt viktigaste läsfrämjande åtgärden är att se till att alla elever har tillgång till ett riktigt skolbibliotek med en utbildad bibliotekarie, säger Karin Linder i en kommentar.

Vid mötet överlämnades en skrivelse med denna innebörd som undertecknats av generalsekreterare Karin Linder, Maria Andersson från Författarförbundet och Jesper Monthán från Förläggareföreningen.

Till skrivelsen