Idag, den 10 maj 2019, har Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Karin Linder och Björn Orring, press- och opinionsansvarig, träffat kulturminister Amanda Lind. Syftet med mötet var att diskutera förslaget till nationell biblioteksstrategi.

Vid mötet förde vi fram de synpunkter som föreningen lämnat på strategin, påtalat vikten av en öppen process under den fortsatta beredningen och att föreningen kommer vara en aktiv part i den diskussionen. Svensk biblioteksförening har under många år argumenterat för behovet av en nationell biblioteksstrategi och det är fortsatt angeläget att sektorn samlar sig kring mål och strategier för det allmänna biblioteksväsendet.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet