Cecilia Andersson, forskare och lärare i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet, är en av huvudtalarna på konferensen Mötesplats Profession – Forskning som arrangeras 9–10 november i Borås.

Hur känns det att delta i Mötesplats profession – forskning?
– Det känns roligt och spännande. Det är värdefullt att få input på sin forskning samt ta till sig av vad som händer inom biblioteksfältet.

Vad kommer ditt föredrag att handla om?
– Mitt föredrag kommer att handla om sökmotorers roll i människors vardag, med tyngdpunkt på högstadieungdomar. Det kommer handla om hur ungdomar använder sig av sökmotorer i vardagen och även deras syn på sökmotorer. Jag kommer även beröra deras syn på Google Sök som ju är den dominerande sökmotorn i Sverige och stora delar av världen idag. Jag intresserar mig för sökningens betydelse i olika sammanhang, något som även kommer att beröras i mitt föredrag.

Varför är det intressant att prata om sökmotorers roll i människors vardag?
– Jag tycker det är intressant eftersom sökmotorer har blivit en sådan viktig startpunkt för informationssökning i dagens samhälle. Man kan säga att vi lever i ett samhälle som präglas av sökifiering av vardagen, vilket innebär att sökning har kommit att bli en aktivitet som är en del av många vardagliga aktiviteter. Sökmotorn används till allt från att söka recept till information om samhällsfrågor. Genom sin centrala roll för informationssökning i vardagen så har sökmotorn kommit att bli osynlig och självklar. Detta gör det viktigt att problematisera sökmotorn och anlägga kritiska perspektiv.

Vad överraskade dig mest under arbetet med din avhandling?
– Det som överraskade mig mest var nog att de flesta ungdomar i min studie städade i sin sökhistorik för att den inte skulle hamna framför fel ögon, framför allt i relation till föräldrar och lärare men även kompisar. Detta pekar på det faktum att sökning görs i många olika sammanhang och i relation till vitt spridda frågor.

Vad ser du mest fram emot med konferensen?
– Att lyssna på intressanta föredrag och föra samtal med personer från bibliotekssektorn.

Läs mer om och anmäl dig till konferensen här, länk öppnas i nytt fönster!