I dag presenterade kulturminister Jeanette Gustafsdotter den nationella biblioteksstrategin för 2022–2025. 

Sverige har i grunden ett starkt biblioteksväsende som varje dag gör skillnad för användarna. Strategin ger också en bra beskrivning av hur omfattande bibliotekens verksamhet är och dess betydelse för bildning, utbildning och demokrati. Den ger också en bra bild av de utmaningar som sektorn har, säger Johanna Hansson, ordförande för Svensk biblioteksförening. 

Men mot bakgrund av förväntningarna på strategin är resultatet magert. En hel del åtgärder har genomförts men regeringen duckar de stora frågorna. Vi saknar tydliga framtidsbesked om ansvarsfördelning, kompetensförsörjning, medietillgång, digitalisering och skolbibliotek, fortsätter Johanna Hansson.

Sverige har länge saknat en nationell bibliotekspolitik. Nuvarande bibliotekslag är en ramlag som endast pekar ut de övergripande målsättningarna och prioriterade områdena för det samlade biblioteksväsendet. En nationell strategi behövs för att formulera visioner om bibliotekens roll i framtiden, ta fram strategier för att förverkliga målen, öka samarbetet mellan biblioteken samt förtydliga ansvarsfördelningen. Svensk biblioteksförening har länge drivit på för att vi ska få en nationell strategi för biblioteken.

Utredningen om nationell biblioteksstrategi beslutades 2015 och uppdraget gavs till Kungliga biblioteket. Utredningen tog bland annat fram 14 rapporter. Svensk biblioteksförening hade omfattande kontakter med utredningen och skickade bland annat in flera remissvar under arbetes gång. Utredningens slutförslag presenterades i mars 2019.  

– Utöver arbetet med strategin har flera områden varit föremål för omfattande utredningar de senaste åren, däribland digitalisering, pliktinsamling och skolbibliotek. Vi väntar fortsatt på besked kring dessa frågor. Tyvärr är vår slutsats att regeringen har missat möjligheten att visa den handlingskraft som vi och stora delar av bibliotekssektorn hade förväntat sig, säger Johanna Hansson.  

– Vi tänker fortsätta arbeta med de prioriterade frågor som föreningen formulerat i sin vision för att vi ska få ett starkare biblioteksväsende som bättre svarar mot användarnas behov av läsning, kunskap, kultur och delaktighet – genom hela livet, avslutar Johanna Hansson. 

Här kan du läsa hela strategin, öppnas i nytt fönster!