KB publicerar idag den nationella biblioteksstatistiken för 2017, som bland annat visar att antal bemannade skolbibliotek har ökat sedan 2016. Svensk biblioteksförening har i många år arbetat med dessa frågor, och fortsätter tills det finns likvärdig tillgång för alla Sveriges elever.

Av Sveriges 290 kommuner har i dag 213 kommuner skolbibliotek med minst halvtidsbemanning, vilket är en ökning med 11 kommuner sedan förra året. 41 procent av landets elever har nu tillgång till skolbibliotek, skriver KB i ett pressmeddelande idag. KB lyfter också fram att det går mer än två lån per tillgänglig bok, tidning eller annat material som riktar sig till barn och unga på folkbibliotek, och att det finns ett samband mellan tillgången på personal som särskilt arbetar med barn och unga och hög utlåning till gruppen. Ju mer personal, desto högre utlåning.

– Det är fantastiskt att se att ett mångårigt påverkansarbete får genomslag på antal bemannade skolbibliotek. Men vi får inte slå oss till ro utan jobba på med frågorna tills det finns en likvärdig tillgång till skolbibliotek för alla Sveriges elever. I Almedalen i år lyfter vi återigen frågan om bemanningen av skolbiblioteken. Och under Biblioteksdagarna i Stockholm anordnade föreningen en träff med riksdags- och kommunpolitiker där vi genom goda exempel visade värdet av både skolbiblioteken och barnverksamheten på folkbiblioteken. Det är också bra att KB lyfter det tydliga samband som finns mellan antalet som arbetar inriktat med barn och unga på folkbiblioteken och högre utlåning, kommenterar Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare Svensk biblioteksförening.

Dags att bemanna skolbiblioteken – vårt seminarium i Almedalen 3 juli 2018 (nytt fönster)

Om Sveriges officiella biblioteksstatistik
För fjärde året i rad sammanställer KB Sveriges officiella biblioteksstatistik, som presenterar statistik från samtliga offentligt finansierade bibliotek i landet. Rapporten Bibliotek 2017 ger en översikt av bland annat bibliotekens utlåning, aktiviteter, bestånd, inköp och öppettider.
Läs hela rapporten (pdf)