Kungliga biblioteket har publicerat nationella riktlinjer för öppen vetenskap, ett regeringsuppdrag där Svensk biblioteksförening hade en plats i referensgruppen. 

– Det är välkommet att det nu finns nationella riktlinjer för ett så viktigt område som öppen vetenskap. Nu går arbetet med riktlinjerna in i en annan fas där relevanta aktörer som regering, lärosäten och forskningsfinansiärer ska ta vidare arbetet med öppen vetenskap, säger Lisa Gemmel, press- och opinionsansvarig på Svensk biblioteksförening och ledamot i referensgruppen.  

Riktlinjernas syfte är att bidra till en bättre samordning mellan de aktörer som har ett övergripande ansvar för omställningen till öppen vetenskap. 

Svensk biblioteksförening ser framför allt två stora utmaningar i arbetet med öppen vetenskap; de stora kostnaderna för omställningen till ett öppet vetenskapssystem och att forskare får fortsatt stöd för att publicera öppet. För att råda bot på utmaningarna behöver regeringen ta ett ansvar för kostnadsfrågan för öppen tillgång på ett nationellt plan och politiskt fortsatt ta ställning för ett öppet vetenskapssystem. 

– Även om högskole- och forskningsbiblioteken inte får ett stort utrymme i riktlinjerna, spelar de en avgörande roll för det praktiska arbetet med öppen vetenskap ute på lärosätena, säger Lisa Gemmel.  

Nu är det viktigt att regeringen tar med Nationella riktlinjerna för öppen vetenskap i arbetet med höstens forskningsproposition och att lärosätesbibliotekens roll i arbetet med öppen vetenskap synliggörs.

Läs de nationella riktlinjerna för öppen vetenskap här, länk öppnas i nytt fönster.