Expertnätverket för ämnesbibliotekarier inom socialt arbete, sociologi och genusvetenskap söker ny kontaktperson. Är det du?

Nätverket har cirka 45 medlemmar, och beskriver sitt ändamål såhär: ”Nätverket ämnar sammanföra ämnesbibliotekarier på högskole- och universitet, myndighetsbibliotek och specialbibliotek inom ämnena sociologi, socialt arbete och genusvetenskap. Nätverket är tänkt att fylla flera funktioner. En av dem är att diskutera hur vi arbetar pedagogiskt mot forskare, studenter och andra målgrupper.”

Alla Svensk biblioteksförenings expertnätverk bygger på medlemmars eget engagemang, och vi vill därför efterlysa dig som vill ta över stafettpinnen i detta intressanta nätverk!

Är du intresserad?
Kontakta nätverkets kontaktperson på kansliet, Lisa Gemmel, via e-post lisa.gemmel@svbib.se