Via Svensk biblioteksförening kan du som medlem gå med i en rad olika expertnätverk. Ett av dessa nätverk är Expertnätverket för folkbibliotekschefer. Vi har bytt några ord med Kari Wessely, verksamhetsledare på Jakobsbergs bibliotek och kontaktperson för nätverket.

Vilken är den viktigaste frågan ni arbetar med just nu? 
– Nätverket har gått på sparlåga under pandemin och behöver en omstart där medlemmarna kan diskutera inriktning, intressen och behov. Vi behöver även en till samordnare! Hör av dig på en gång om du är intresserad.

Vad innebär det att vara med i expertnätverket? 
– Nätverket har hittills fungerat främst för erfarenhetsutbyte och undersökning av typen ”hur gör ni hos er med problem xx” genom e-postlistan, samt årliga nätverksträffar med fördjupning inom aktuella teman som ledarskapsutveckling, kompetensförsörjning, BOI-utbildningarnas utveckling, utveckling och förändringar i omvärlden och biblioteksvärlden, och nu senast folkbiblioteken i kris och krig.

Varför är det relevant att ha ett expertnätverk för just folkbibliotekschefer?
– Chefer inom folkbibliotek har väldigt olika förutsättningar för utbyte i strategiska frågor och i mindre kommuner kan en bli ganska ensam. I folkbibliotekens uppdrag finns många dilemman och balansgångar mellan olika intressen och idéer, och nätverket erbjuder värdefulla möjligheter att testa idéer, diskutera och ta del av framgångar och fadäser i ett tryggt sammanhang.

Varför gick du med i nätverket?
– Jag gick med för att omvärldsspana, utvecklas, knyta kontakter och få möjlighet att fördjupa mig och diskutera intressanta frågor utifrån ett ledarperspektiv. Eftersom nätverket vänder sig till chefer på flera nivåer så var detta en möjlighet för mig som linjechef.