Inga-Lill Nilsson har fått Svensk biblioteksförenings resestipendium för att delta i konferensen International Copyright-Literacy Event with Playful Opportunities for Practitioners and Scholars (Icepops) i Oxford, Storbritannien.

– Jag ser mycket fram emot resan. Icepops-konferensen är en betydelsefull nätverksarena med flera aktiva deltagare. Att det är en mindre konferens med bara 60 deltagare kan vara en fördel när man vill knyta kontakter, säger Inga-Lill Nilsson.

Hon har arbetat med upphovsrättsfrågor på Karlstads universitetsbibliotek under många år och den internationella utvecklingen samt möjligheten att lära av varandra har alltid varit en drivkraft.

– Det finns annars få möjligheter till kompetensutveckling varför omvärldsbevakning och nätverkande är oerhört viktigt. Jag är därför glad att det genom föreningens stipendier ges möjlighet att delta i olika typer av internationella nätverk. Även om förutsättningarna ser olika ut i olika länder finns det ändå projekt och arbetssätt som kan inspirera oss i Sverige.

Konferensen tar främst upp undervisning om upphovsrätt ur ett praktiskt perspektiv men sätter också in upphovsrätten i ett större sammanhang och behandlar ämnen som öppen vetenskap och öppna resurser. Icepops har sitt ursprung i ett internationellt samarbete och en paneldebatt under en IFLA-konferens 2017.

– Nätverket har hållits vid liv tack vare två brittiska eldsjälar som förutom artiklar, bloggar och andra arrangemang anordnar den årliga konferensen Icepops. Keynotes varvas med kortare presentationer, workshops och andra aktiviteter med gott om tillfällen att låta sig inspireras. Det är speciellt positivt att flera kollegor från andra svenska universitet också kommer att delta. Det ger oss goda förutsättningar att jobba vidare med upphovsrättsfrågorna i vårt expertnätverk för bibliotek och upphovsrätt.

Foto: Mas Karin Gustafsson.