Svensk biblioteksförening har flera intressanta och viktiga expertnätverk. Ett av dem är Expertnätverket för digitala bibliotekstjänster.

Vi har pratat med Annika Winning, webbredaktör med tekniskt ansvar för Umeåregionens bibliotekwebb, minabibliotek.se. Hon är även kontaktperson för nätverket.

– Nätverkande är viktigt för mig, och eftersom jag jobbar med webb och digitala medier, så var det på något sätt självklart att vara med i detta.

Vilken är den viktigaste frågan för er just nu?
– Vilken som är den viktigaste frågan för nätverket går inte att svara på. Flera bibliotek har just gått över till open source-lösningar för både biblioteksdatasystem och webb, och det är jag personligen, och flera som jag varit i kontakt med, väldigt nyfikna på. Men nätverkets intresseområde är brett, och det ryms många frågor här. Vi har just bildat en ny styrgrupp, och kommer att diskutera vilket ämne som ska väljas för nästa nätverksträff.

Vad är det bästa med att vara med i nätverket?
– Det bästa med att vara med är förstås just att träffa andra som arbetar med liknande frågor, och få nya idéer, kunskaper och vinklar. Det stödet är nog särskilt viktigt om man jobbar i en liten kommun.

Varför är det viktigt med digitala bibliotekstjänster?
– I dagens värld är de en helt naturlig del av ett biblioteks utbud. Dessutom ska folkbiblioteken enligt bibliotekslagen verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, med mera. Även frågor om IT-säkerhet, personuppgiftshantering och liknande måste biblioteken förhålla sig till, och allt detta ryms inom det här nätverket.