Vi vet att biblioteken kan vara en oerhört viktig resurs för asylsökande och nyanlända och med verksamheter riktade till dessa grupper bidrar biblioteken än en gång till det demokratiska samhällets utveckling och allas delaktighet i samhällslivet. Med nätverket vill vi stärka medlemmarnas kunskaper om mångspråksaspekten på bibliotek och målgruppen genom att bland annat sprida goda exempel på vad som görs av biblioteken själva och i samverkan. Vi vill förmedla tips och idéer samt samla goda strategier och bra argument för att visa på bibliotekens arbete med frågan både nationellt och internationellt och erhålla nödvändiga resurser. Välkomna på nätverksträff den 7 april!

Tid: 09.00 – 16.15
Datum: 7 april 2017
Plats: World Trade Center, Stockholm. Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1 (intill Cityterminalen vid flygbussarna och Arlanda Express)

Anmäl dig senast 31 mars 2017

Här kan du läsa hela programmet som pdf, öppnas i nytt fönster! 

Deltagande i föreningens expertnätverk är en förmån för enskilda medlemmar. Om du inte sedan tidigare är enskild medlem anmäler du dig enkelt här:
Bli medlem