Nu är det dags att utse årets vinnare av Bengt Hjelmqvists pris.

Svensk biblioteksförening delar sedan 1964 ut Bengt Hjelmqvists pris för att belöna framstående insatser på folkbiblioteksområdet. Såväl praktiska som teoretiska insatser, en samlad gärning eller en enstaka prestation kan belönas.

Nu behöver vi din nominering till 2022 års pristagare av Bengt Hjelmqvists pris, vars summa är på 25 000 kronor.

Skicka in din nominering senast 10 maj till info@svbib.seSkriv ditt namn, e-postadress och telefonnummer så att vi kan kontakta dig om vi har frågor om din nominering. Skriv ”nominering Bengt Hjelmqvist” i ämnesraden när du mejlar oss med nomineringen.

Vem var Bengt Hjelmqvist?

Bengt Hjelmqvist var klassiskt lärd, akademiskt skolad och en stor humanist. Han var född i Lund där fadern var professor och modern barnboksförfattare. Han tillhörde 1920-talets studentgeneration i Lund och ingick i den första berömda kretsen kring studenttidningen Lundagård, med stora humanister som till exempel författaren Hjalmar Gullberg.

Ett långt och vitalt liv möjliggjorde också ett unikt perspektiv och deltagande i utvecklingen, genererade ett nytänkande och infallsvinklar bortom rådande normer. Han var också en humoristisk och elegant versmakare.

Bengt Hjelmqvist var främst en biblioteksideolog, en tänkare och ämbetsman verksam under så många decennier att han i stort sett följde och påverkade hela den moderna svenska folkbiblioteksutvecklingen.

Här kan du läsa hela vår text om Bengt Hjelmqvist (nytt fönster).

Foto: Christina Larsson fick förra årets Bengt Hjelmqvist-pris. Bild tagen av Simon Gelinder.