Välkommen att nominera din kandidat till priset! Nomineringen ska vara insänd senast den 15 mars och innehålla uppgifter om namn, adress och arbetsplats samt beskrivningar av intressanta projekt, utgivna böcker eller annat som kan vara relevant.

Endast nu yrkesverksamma bibliotekarier kan komma ifråga. Observera också att den som nomineras inte får vara vidtalad i förväg.

Priset bereds av en arbetsgrupp bestående av en ledamot av Svenska Akademien, två sakkunniga samt en av Nobelbibliotekets bibliotekarier. Den sistnämnda tjänar också som gruppens sekreterare. När färdigt förslag föreligger fattar Akademien beslut om pristagare. Prisceremonin äger rum på Bokmässan i Göteborg i september.

Nomineringar insänds skriftligen till
Svenska Akademien
Att: Bibliotekariepriset
Box 2118
103 13 Stockholm

Eller digitalt till: lars.akesson@svenskaakademien.se. Eventuella frågor hänvisas till samma e-postadress.

Förra året vann Susanne Joki. Läs vår intervju med henne här, öppnas i nytt fönster! 

Foto: Susanne Joki fick Svenska Akademiens bibliotekspris 2021. Foto taget av Pia Tohveri.