Nu kan du nominera till Svenska akademiens bibliotekariepriser 2023, som i år riktar sig till såväl folkbibliotekarier som skolbibliotekarier.

Svenska Akademiens bibliotekariepris har delats ut årligen sedan 2005. Prissumman är 50 000 kronor till bibliotekarien samt 30 000 kronor till dennas arbetsplats. Priset ska utdelas till bibliotekarier vid svenska folk- och skolbibliotek som gjort ”värdefulla insatser för att främja intresset för klassisk och samtida skönlitteratur”. Från och med i år, 2023, delar Svenska Akademien ut två priser: Ett som riktar sig till folkbibliotekarier och ett som riktar sig till skolbibliotekarier.

Priserna bereds av en arbetsgrupp bestående av en ledamot av Svenska Akademien, två sakkunniga samt en av Nobelbibliotekets bibliotekarier. När färdigt förslag föreligger fattar Akademien beslut om pristagare. Prisceremonin äger rum på Bokmässan i Göteborg.

Nomineringen bör vara insänd senast den 15 mars. Endast nu yrkesverksamma bibliotekarier kan komma ifråga. Observera också att den som nomineras inte får vara vidtalad i förväg.

Enklast görs nomineringen via denna blankett, länk öppnas i nytt fönster.

Nomineringar kan även e-postas till: lars.ljungdahl@svenskaakademien.se

Eller skickas i brev till:

Svenska Akademien
Att: Bibliotekariepriset
Box 2118
103 13 Stockholm

År 2022 vann vår föreningsmedlem Cilla Dalén Svenska Akademiens bibliotekariepris. Läs vår intervju med henne här, länk öppnas i nytt fönster!

Foto: Bild på Cilla Dalén av Ulla Sporner.