Tre skolbibliotek har utsetts som nominerade till utmärkelsen Årets skolbibliotek 2016. Priset delas ut av Nationella Skolbiblioteksgruppen, som består av representanter från de flesta aktörer inom skola och bibliotek, inklusive författarorganisationer.

Juryn har nominerat följande till utmärkelsen Årets skolbibliotek 2016:
Duveholmsgymnasiet, Katrineholms kommun
Alléskolan, Åtvidabergs kommun
Polhemsskolan, Lunds kommun

Pristagaren tillkännages på Skolforum, Stockholmsmässan måndag 31 oktober, 15.00 på Södra scenen.

Juryn lägger särskild vikt vid:
-skolledningens del i utvecklingsarbetet
-att skolbiblioteket har en integrerad roll i skolans måluppfyllelse avseende läsning och medie- och informationskunnighet
-skolbibliotekets tillgänglighet avseende elever i behov av särskilt stöd
-att skolbiblioteket strävar efter att jämställa alla elevers behov av medier, oavsett modersmål
-en bemanning som motsvarar skolans behov

För mer information kontakta Nationella skolbiblioteksgruppens ordförande Jenny Nilsson, Svensk biblioteksförening, jn@biblioteksforeningen.org, 070-695 11 29