Tre skolbibliotek har nominerats till utmärkelsen Årets skolbibliotek 2018. Priset delas ut av Nationella Skolbiblioteksgruppen, som är ett nätverk av svenska organisationer som samverkar på nationell nivå för att skolbiblioteken ska bemannas, stärkas och utvecklas.

Juryn har i år utsett följande nominerade:

Alléskolan, Åtvidaberg
Bessemerskolan, Sandviken
Söderslättsgymnasiet, Trelleborg

Prisutdelningen sker på under Skolforum på Stockholmsmässan
Tid: måndag 29 oktober 2018 kl 15.00–16.00
Plats: Östra scenen

Juryn lägger särskild vikt vid:

  • skolledningens del i utvecklingsarbetet
  • att skolbiblioteket har en integrerad roll i skolans måluppfyllelse avseende läsning och medie- och informationskunnighet
  • skolbibliotekets tillgänglighet avseende elever i behov av särskilt stöd
  • att skolbiblioteket strävar efter att jämställa alla elevers behov av medier, oavsett modersmål
  • en bemanning som motsvarar skolans behov

Om Årets skolbibliotek på Nationella Skolbiblioteksgruppens webbplats (nytt fönster)

För mer information kontakta Nationella skolbiblioteksgruppens sammankallande:
Jenny Nilsson, Svensk biblioteksförening
jenny.nilsson@svbib.se
070-695 11 29