Under torsdag och fredag träffas de nordiska biblioteksföreningarna för sitt årliga samarbetsmöte, denna gång i Köpenhamn.

Under torsdagen berättade Lotte H Dhyrbye från den danska tankesmedjan Libraries of the Future om studien Digital Library Strategies 2017, och deltagarna fick också under förmiddagen en uppdatering kring eReolen, den danska lösningen för e- och ljudböcker. Det blev också en diskussion om de olika ländernas bibliotekslagar och nationella biblioteksstrategier.

Alla deltagande länder har under mötet presenterat nuläget i sin förenings verksamhet och i landet, och några gemensamma fokusområden är literacitet och upphovsrätt. Under fredagen sker samtal kring IFLA WLIC 2018 och planering för gemensamma aktiviteter på plats. För Svensk biblioteksförenings räkning har styrelsens ordförande Calle Nathanson, styrelseledamot Helena Kettner Rudberg och kansliets samhälls- och utvecklingssekreterare Jenny Nilsson deltagit i mötet.
– De nordiska mötena ger nya infallsvinklar för oss i Sverige och förhoppningsvis ger vi också nya idéer åt andra. Det stärker också den nordiska rösten i internationella sammanhang, säger Jenny Nilsson.

Gruppfoto: Michel Steen-Hansen
Foto Öresundsbron: Pixabay