Under onsdagen, 27 september, genomförde Bokmässan i samarbete Västra Götalandsregionen och Nordisk Kulturfond ett toppmöte med många aktörer och politiker från litteraturområdet. Svensk biblioteksförening var självklart på plats.

Mötet belyste likheter och olikheter mellan de olika nordiska länderna. Förenklat kan man beskriva det som att Norge har en mer reglerande politik där den nya boklagen är ett exempel.

Det litteraturpolitiska prioriteringarnas koppling till de nordiska språkens utveckling och chanser att klara sig var också en röd tråd.

Både folkbibliotekens och skolbibliotekens betydelse lyftes glädjande nog av många olika aktörer inom branschen.

Natalie Greppi.