I förra veckan träffades ledare från de nordiska ländernas biblioteksföreningar i Helsingfors. Mötet gav en bra orientering av vad som är på gång i grannländerna och föreningarna kan också samordna sitt agerande inom IFLA och i nordiska politiska sammanhang som till Nordiska ministerrådet.

I Danmark är staten på väg att dra sig ur danska bibliotekscentralen, men kan ta en annan roll. Nästan alla förlag är nu med i det danska e-bokssystemet eReolen men kostnaden för biblioteken per bok är tyvärr fortfarande mycket hög.

På Island har man samma biblioteksdatasystem för olika bibliotekstyper, vilket är både en utmaning och en tillgång. Tanken är att byta system 2020. Storytel dominerar starkt ljudboksmarkanden nu även på Island.

I Norge utvärderar man den gällande biblioteksstrategin som snart går ut, inför att en ny ska formuleras. Man har också kampanjat starkt för en förändring av lagstiftning för skolbibliotek. Oslos nya bibliotek förväntas vara klart våren 2020.

I Finland har uppmärksamheten varit stor kring Helsingfors nya huvudbibliotek Oodi, vilket har gynnat biblioteksfrågorna i stort. Den finska föreningen arbetar framgångsrikt kring upphovsrättsfrågorna. Föreningen har också tänkt lansera 19 mars som en nationell Biblioteksdag. Sedan tidigare är det en dag för jämlikhet och till det vill man koppla bibliotekens demokratiska uppdrag.

– Det här var mitt första möte med de nordiska kollegorna. Det är slående hur mycket vi har gemensamt, både vad gäller förutsättningar och utmaningar. Det finns all anledning att samverka och nätverka inom Norden, säger Johanna Hansson, Svensk biblioteksförenings ordförande.