Idag finns det fortfarande 650 000 personer över 16 år som inte har tillgång till internet i hemmet i Sverige, det enligt årsrapporten Svenskarna och internet 2015. Ytterligare 200 000 personer använder inte internet trots att de har tillgång till det hemma. Totalt beräknas alltså 850 000 personer stå utanför det digitala samhället idag.

– Get Online Week och e-medborgarveckan är viktiga tillfällen för biblioteken att utåt visa på den viktiga verksamhet som bedrivs på landets bibliotek. Beslutsfattare och andra aktörer får en möjlighet att ta del av verksamhet som syftar till att öka den digitala delaktigheten och göra det möjligt för fler att vara aktiva medborgare, säger Jenny Poncin som är utvecklingssekreterare och verksamhetsstrateg på Svensk biblioteksförening.

I årets svenska kampanj inom ramen för den europeiska Get Online Week deltog 132 aktörer och tillsammans nådde de ungefär 4 600 personer. Majoriteten av deltagande aktörer var bibliotek och en av dem var länsbiblioteket Västernorrland.

– Vi tycker att kampanjveckorna är perfekta för att biblioteken och olika samarbetspartners kan sikta in sina olika samarbeten, dela idéer och stötta varandra genom att planera tillsammans och hjälpas åt med marknadsföring, säger Jennie Olofsson som är bibliotekskonsulent på länsbiblioteket Västernorrland. Hon menar att det är viktigt att känna till och kunna använda olika digitala tjänster idag.

– För den enskilde individen kan det handla om ökad egenmakt och delaktighet, att både förenkla och förgylla vardagen, säger Jennie Olofsson.

På länsbiblioteket i Västernorrland bjöds flera olika offentliga aktörer in till biblioteken för att bland annat visa sina e-tjänster, hålla kurser, hålla digitala salonger även biblioteket själva visade sina egna tjänster. De tipsade om viktiga e-resurser och undervisade om källkritik, sociala medier och säkerhet. Nästa års Get Online Week kommer att arrangeras den 27 mars till och med 2 april 2017.

– Länsbibliotek Västernorrland har redan anmält sig och jag tror att alla sju kommunbibliotek kommer med, säger Jennie Olofsson.

Här kan du anmäla dig för Get Online Week 2017!

Sista anmälningsdag är den 20 Mars!