Var vänder man sig om kriget kommer till Sverige eller om det lokala vattnet blir otjänligt? I Lund är svaret: biblioteken. Nu inrättas elva bibliotek i Lund som informationspunkter. Vi har pratat med Emma Lang Åberg, enhetschef Gemensamma resurser, Folkbiblioteken i Lund och medlem i Svensk biblioteksförening.

– Arbetet med informationspunkter är en del av den gemensamma planen i kommunen om att bli ett “Robust Lund 2026”. Bakgrunden till informationspunkter är att kommunen måste kunna kommunicera med sina invånare även under samhällsstörningar, berättar Lang Åberg.

Informationspunkterna är till för Lunds kommuns invånare och besökare och är tänkta att fungera som fysiska mötesplatser där invånarna kan få information vid längre samhällsstörningar eller då kommunens andra kanaler behöver förstärkas.

Hur känns det nu när informationspunkterna står redo?
– Samarbetet mellan kommunens säkerhetsavdelning och biblioteket inleddes i våras och det känns bra att vi har arbetat proaktivt med att etablera informationspunkterna. Det har också gett oss en god möjlighet att berätta för lundaborna vad en informationspunkt är, när en sådan kan aktiveras och var de finns. Det kommer vara väldigt värdefullt om vi hamnar i ett skarpt läge. Vårt nära samarbete inom kommunen har också gjort oss trygga i att vi kommer att fortsätta agera bra tillsammans, säger Lang Åberg.

Vilken roll anser du att biblioteken har i händelse av kris?
– Som bibliotek har vi en uttalad roll i den civila delen av totalförsvaret. Tillgång till information är en rättighet och en förutsättning för delaktighet i samhället, och extra viktigt vid en kris eller samhällsstörning. Våra bibliotek utgör också trygga, välkomnande och tillgängliga samlingspunkter i hela kommunen. Därför känns det naturligt att de vid behov även utgör informationspunkter och även mötesplatser vid händelse av kris, svarar Lang Åberg.

Vad har ni fått för reaktioner kring informationspunkterna?
– Det har fått genomslag i media och vi har fått positiva reaktioner och frågor från både besökare och från andra bibliotek.

Många anser att vi lever i en kriskantad tid med en pandemi vi nyligen tagit oss förbi och nu krig i Europa, digitala säkerhetsfrågor med artificiell intelligens, med mera. Märker ni av att det i nuläget finns en särskild efterfrågan av bibliotekens roll i händelse av kris?
– Just att det är biblioteken som har utsetts till informationspunkter säger mycket om vilken roll vi spelar för våra invånare. Att vi verkligen fyller en samhällsviktig funktion blev tydligt redan under pandemin – situationen gjorde att vi behövde ställa oss nya frågor kring vår verksamhet och hur vi kunde fullfölja vårt uppdrag på bästa sätt även under extraordinära omständigheter. Den erfarenheten har vi också med oss nu, säger Lang Åberg.

Hur kommer ni att arbeta med bibliotekens roll i händelse av kris framöver?
– Vi kommer att fortsätta arbeta med vår egen interna krisberedskap genom att göra kontinuitetsplanering och sätta samman krislådor att ta fram vid behov. Vår personal ska känna sig rustade och veta hur de ska hantera till exempel ett elavbrott eller nätverksbrott. Den som vill veta mer om hur vårt arbete fortsätter är välkomna att kontakta oss – vi berättar gärna mer!

Foto: Fredrik Åkerberg.