Äntligen är konferensen Mötesplats Profession – Forskning 2022 igång – denna gång på plats i Borås.

Konferensen, som arrangeras av Svensk biblioteksförening med Högskolan i Borås som medarrangör, inleddes med drygt hundra deltagare på Högskolan i Borås. Konferensen invigdes med tal av Mats Tinnsten, rektor, Högskolan i Borås, Åsa Söderlind, prefekt och lektor, Högskolan i Borås, samt ett inspelat tal av Helene Öberg, ordförande, Svensk biblioteksförening. Moderator var Jenny Nilsson, utredare, Svensk biblioteksförening.

– Vår vision är att tillsammans ta ansvar för framtiden. Just den här typen av konferenser är extra roliga, där professionen möter forskningen, säger Mats Tinnsten, rektor på Högskolan i Borås.

– Bibliotekens uppgift att främja läsning, ge alla en demokratisk, jämlik tillgång till information och stödja forskning och utbildning är på många sätt tidlös. Men däremot skiftar förstås praktiken över tid. Konferensen speglar både praktik och forskning som är relevant just nu, säger Helene Öberg, som framförde sitt tal genom en film som spelades upp under konferensen.