Fredagen den 20 maj hölls Svensk biblioteksförenings årsmöte för 2022. Under det digitala årsmötet valdes en ny ordförande, samt flera nya ledamöter till styrelsen och valberedningen.

Utöver att nya styrelsemedlemmar och ordförande Helene Öberg valdes in, avtackades även styrelsemedlemmar för sitt engagemang och arbete under årsmötet. Därutöver diskuterades även en motion.

Läs mer om årsmötet i årsmötesprotokollet:

Protokoll Årsmöte 2022