Välkommen till Forskardagen den 1 december! Årets tema är medierätt, yttrandefrihet och integritet.

Nu kan du anmäla dig till Forskardagen, sista anmälningsdag är 17 november!

Vi kommer att hålla till i Stockholm på Ingenjörshuset, konferensen kommer inte att sändas live eller spelas in. Vi har bjudit in ett antal forskare vars arbete knyter an till medierätt, yttrandefrihet och integritet.

Till anmälan       Till programmet       Till talarna

Konferenspriser

Enskild medlem: 1 200 kronor

Student-/pensionärsmedlem: 500 kronor

Ej medlem: 1 700 kronor

Inte medlem ännu?

Bli enskild medlem innan du anmäler dig för att få rabatterat pris plus del av medlemsförmåner under 2022.
Läs mer och bli medlem