Vi har i vår webbkalender nu lagt till möjligheten att exportera händelser till din egen kalender, som till exempel Outlook.

I varje kalenderhändelse finns det nu en svart knapp med texten ”lägg till i kalender” under högerkolumnen. När du klickar på den laddas en .ics-fil (ics står för iCalendar) med textinnehållet ner till din enhet. Öppna filen och lägg till i din egen kalender.

Har du tips på kurser, konferenser eller andra evenemang som borde synas i vår webbkalender? Hör av dig till info@svbib.se!

Till vår webbkalender