Biblioteken i Härnösand och Sundsvall, som är institutionella medlemmar i Svensk biblioteksförening, har ingått ett samarbete med Norrdans som gör det möjligt för besökarna att låna biljetter till en dansföreställning.

Från och med oktober kommer alltså biljetter till Norrdans föreställningar att finnas till låns på biblioteken i Härnösand och Sundsvall. Utlåningen hanteras i disken på biblioteket där varje person kan boka två biljetter kostnadsfritt. Totalt finns tio biljetter till varje föreställning och det är först till kvarn som gäller.

– Jag har läst om andra bibliotek som lånat ut biljetter till exempelvis sportevenemang, och när vi nu har ett sådant fantastiskt danskompani i Härnösand så tänkte jag att vi kanske skulle kunna låna ut biljetter till Norrdans föreställningar. Vi samarbetar redan en del med Norrdans i andra sammanhang så jag kontaktade Martin Forsberg, som är konstnärlig ledare på Norrdans, och han var med på noterna direkt, säger Susanne Hägglund, bibliotekschef i Härnösand.

Forsberg menar att biblioteket och danskompaniet alltid haft en bra relation och att steget till just det här samarbetet var en självklarhet.

– Jag både tror och hoppas att detta är en växande trend. Jag vet att det finns fler kulturinstitutioner som lånar ut biljetter. På biblioteket i Sundsvall kan en låna biljetter till Nordiska Kammarorkesterns konserter. Norrdans har en härlig kärlekshistoria med bibliotek. Bland annat genom verket If Only I Knew av Ioannis Mandafounis. Ett verk som kan beskrivas som en dansant stormning av ett bibliotek i största möjliga tystnad. Detta verk har vi dansat över hela Sverige, från Stockholms stadsbibliotek till Timrå kommunbibliotek, säger Forsberg.

Fotograf: Lia Jacobi.

Samarbetet med Norrdans startade nu under hösten 2023. De första biljetterna kommer låntagare att kunna låna till föreställningen Everlasting event

Vi har valt att främst rikta oss till ungdomar och unga vuxna i åldern 13–25 år, vilket är en prioriterad målgrupp och som vi på biblioteket arbetar aktivt mot, säger Maria Larson, demokratiutvecklare vid Härnösands bibliotek.

Vad tror och hoppas ni på att det här ska leda till?
– Att några får upp sina sinnen för samtida dans och koreografi. Och övrig scenkonst också för den delen. Konsten får inte bli ett privilegium i en tid med ekonomisk kris, så att låna ut biljetter hoppas jag ska kunna vara en möjlighet för de med knappa resurser, säger Martin Forsberg.

– Vi tycker att barn och unga ska ha tillgång till ett rikt kulturliv, vår förhoppning är att lånebiljetter kan tillgängliggöra och öppna upp kulturella rum och sammanhang som målgruppen kanske inte visste fanns eller tidigare haft möjlighet att delta i, säger Larson.

Kommer ni att ha liknande samarbeten i framtiden med andra bibliotek?
– Vi på biblioteket arbetar hela tiden med att hitta nya spännande och viktiga samarbeten, som det här samarbetet med Norrdans som känns högst relevant. Vår förhoppning är att det här samarbetet kommer att utvecklas och att vi får möjlighet att kunna knyta an fler kulturupplevelser som våra besökare får möjlighet att låna biljetter till, säger Larson.

– Ja, vårt turnéområde är hela Norrland så vi hoppas kunna erbjuda detta på flera ställen i de fyra norrlänen, säger Forsberg.

Vad har ni fått för reaktioner?
– Väldigt positiva reaktioner och många vill veta mer. Många vill veta hur vi kom på idén till det och vill också veta om det kommer att komma fler erbjudande som de kan låna biljetter till, säger Larson.

De positiva reaktionerna har öppnat upp för tankar på fler liknade samarbeten, till exempel med filmklubben. De har inte satt något slutdatum för samarbetet utan kommer att utvärdera pilotförsöket tillsammans efter föreställningen i höst.

– Vår ambition är att detta blir det nya normala och att vi i lång tid framöver kommer kunna ha detta fina samarbete, säger Forsberg.