Varje år delar Kulturrådet ut bidrag för bland annat bibliotek, litteratur och läsfrämjande.

Inom biblioteksområdet finns två bidrag att söka:

Läs- och litteraturfrämjande insatser

Stödet finns till för att fler ska ges möjligheten att utveckla god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. Stödet bidrar till att göra verklighet av regeringens nationella mål inom politiken för litteratur- och läsfrämjande. Du kan söka bidraget under två perioder: en gång på våren och en gång på hösten.

Ansökningsperioderna är 15 februari–14 mars samt 3 september–1 oktober.

Läs mer och ansök om bidrag för läs- och litteraturfrämjande insatser här, länk öppnas i nytt fönster.

Inköpsstöd till folk- och skolbibliotek

Det här bidraget finns till för att främja barns och ungas intresse för läsning genom ökad tillgång till litteratur och medier. Du som ansöker ska representera kommunens folk- och skolbibliotek. En samlad ansökan per kommun gäller.

Ansökningsperioden är 19 mars–16 april.

Läs mer och ansök om bidrag för inköpsstöd till folk- och skolbibliotek här, länk öppnas i nytt fönster.