Behöver du eller ditt bibliotek göra en studieresa inom ramen för ett projekt ni arbetar med? Missa inte att söka Svensk biblioteksförenings resestipendier.

Syftet med våra resestipendier är att de ska bidra till en fördjupning av den sökandes bibliotekskunskaper, och alla medlemmar – både enskilda och institutionella – kan söka. Det är föreningens kansli som avgör vilka som tilldelas stipendierna, och beslut fattas och meddelas under oktober.

Här hittar du mer information om våra resestipendier, öppnas i nytt fönster.

Skicka din ansökan med en motivering och budget för resan till info@svbib.se märk ansökan ”Resestipendier”

Har du frågor kontakta Jenny Poncin.
Sista ansökningsdag är 30 september.