Under våren berättade vi om läsambassadör Bagir Kwieks dröm om svenska folkbibliotek som romska läsambassader. Nu är ansökan öppen för det bibliotek som önskar bli det.

Den 29 april uppmärksammade vi läsambassadörens dröm (ny flik) och inbjudan till svenska folkbibliotek.

Hur går proceduren till?

Så här skriver Kulturrådet på sin hemsida:

  • Ansökningsperioden är mellan 14 augusti – 30 november.
  • Bibliotek ansöker om att bli en romsk läsambassad genom att beskriva hur det har utvecklat sin verksamhet kring minoriteten romer.
  • Alla som deltar får ett intyg/diplom. Några av biblioteken väljs ut och får under 2021 besök av Sveriges läsambassadör Bagir Kwiek.
  • Använd gärna hashtaggen #romskläsambassad om ni vill visa på sociala medier att ert bibliotek deltar.

Till ansökan för att bli romsk läsambassad

Jag drömmer om bibliotek där romer syns, hörs och känner sig välkomna. Jag vill uppmuntra bibliotek att vara en arena där romer kan få utforska och upptäcka sin identitet, språk och kultur. Och jag vill att majoritetssamhället blir nyfiket på den rika romska kulturen och litteraturen.

Bagir Kwiek.

Foto: Anna von Brömssen.