Biblioteksdagarna är årets stora evenemang för dig som jobbar med biblioteksverksamhet och temat för nästa års konferens är Kreativitet.

Kreativitet kan finnas i det lilla eller det stora. Det kan vara en ny möblering av barnavdelningen eller att träna på svåra användarmöten med hjälp av avatarer. Den tekniska utvecklingen öppnar för nya innovationer, likaväl som idéer från medarbetare och användare. Samverkan med andra aktörer, professioner och verksamheter gör oss också mer kreativa.

– Diskussionerna om AI handlar allt oftare om hot än möjligheter, kommuner och regioners dåliga ekonomi drabbar biblioteken och det är rent allmänt dystra tider. Vi ville ha ett tema med en positiv klang som skapar möjligheter till interaktion mellan deltagare. Temat ger oss också en möjlighet att lyfta medlemmarnas kreativa lösningar, säger Lisa Gemmel, utredare på Svensk biblioteksförening och projektledare för konferensen. 

På Biblioteksdagarna 2024 undersöker vi tillsammans kreativiteten i bibliotekssektorn. Var finns möjligheterna och hindren? Och har vi tid och råd att inte vara kreativa?