Den 26 juli är det dags för IFLA:s 87:e världskongress, WLIC. I år hålls konferensen i Dublin, och det är första gången sedan år 2019 som deltagare från hela världen träffas på en fysisk kongress.

Många svenskar är på plats och medverkar i det omfattande programmet med seminarier i olika ämnen. Salomon Hellman, bibliotekarie på Stockholms stadsbibliotek, och aktiv i sektionen för barn- och ungdomsbibliotek, berättar att de arrangerar tre seminarier.

  • Engaging Youth Services Librarians: Enabling Collaborations to Update the IFLA Guidelines for Library Services to Children aged 0-18.”
    Under workshopen påbörjas arbetet med revideringen av IFLA:s riktlinjer för barn- och ungdomsbibliotek.
  • Read, Play, Learn – Safely! Inspiring Youth Services Librarians with Global Connections.”
    Under det här seminariet presenteras tre projekt: katalogen “The World Through Picture Books” som snart kommer i en 3:e upplaga, deras “Safer Internet Day”-rapport, samt den poster som gjorts för att visualisera ovan nämnda riktlinjer för barn- och ungdomsbibliotek.
  • Climate Action in Libraries: Creating a More Sustainable Future by Engaging and Inspiring Youth.”
    Programmet arrangeras i samarbete med sektionen ENSULIB (Environment, Sustainability & Libraries) och handlar om hur bibliotek kan stötta och engagera unga att verka för en hållbar framtid.

Karin Byström, samordnare på Uppsala universitetsbibliotek, berättar att hennes sektion ”Acquisition and collection development” kommer att ha en paneldiskussion om att integrera OA-resurser i samlingarna.Liselotte Winka, Konstfacks bibliotek, och Annika Peurell, Kungliga Tekniska Högskolans Bibliotek (KTHB), är aktiva i sektionen för konstbibliotek. Sektionen håller först en så kallad satellitkonferens den 22–23 juli på temat: “Challenges of Art Librarianship: 2020 and Beyond”.

Det blir också studiebesök till konstbibliotek i Dublin fredag den 22 juli och en heldagskonferens på Chester Beatty lördag den 23 juli med anledning av konstsektionens (försenade) 40-årsjubileum. Under huvudkonferensen arrangerar de också ett seminarium om hur konstbibliotek har klarat av att ge service under pandemin, “Crisis and creativity: art libraries, outreach, and serving our users”.

Det här var bara ett litet axplock från allt som händer och program som svenskar är engagerade i. Flera finns på plats med stöd av Svensk biblioteksförenings IFLA-stipendier.

Se hela programmet för WLIC-konferens här, länk öppnas i nytt fönster!