Nu har boken ”MIK-jam – en kreativ metod för verksamhetsutveckling. Tre praktiska exempel” släppts. I verket delger författarna tre pedagogiska exempel om hur man kan använda MIK-jam som en metod för att hjälpa biblioteken i sitt uppdrag att främja bildning och demokratins utveckling, och omsätta det i praktiken.

Boken är skriven av Martin Törnros (Interaktiva rum), Anna Danielsson och Karin Nielsen Lundin (Alléskolan, Åtvidaberg), Linda Sävhammar (Regionbibliotek Östergötland) och är utgiven av Region Östergötland. Vi har bytt några ord om arbetet med boken med dess redaktör, Marika Alneng, som också är medlem i Svensk biblioteksförening.

Varför är MIK-jam viktigt att lyfta?
– Jag tycker att det är viktigt att lyfta det som ett kreativt (och roligt!) sätt att tillsammans med andra gå från idégenerering till en mer konkret praktisk tillämpning av de komplexa frågor som MIK innebär. Allt fler bibliotek skriver i sina biblioteksplaner att det är prioriterat att arbeta med MIK, men det är inte alltid lätt att omsätta den egna kunskapen om exempelvis källkritik eller säkerhet på nätet till aktiviteter som sprider kunskapen vidare till olika målgrupper. MIK-jam är ett sätt att avsätta tid för att i samverkan generera idéer som sedan kan testas i biblioteksverksamheten, berättar Marika Alneng.

Hur valde ni de tre exemplen som ni utgår från i boken?
– Det var de första tre MIK-jam som arrangerats i Sverige och de har genomförts på lite olika sätt, från helt fysiskt till helt digitalt. Vi ville att exemplen skulle visa att det går att arrangera ett jam även om förutsättningarna ser olika ut, säger Marika Alneng.

Vilka tre tips har du för någon som vill arrangera ett MIK-jam?
– Förutom en uppmuntran att ”bara gör det!” så är ett tips att samverka brett; att samla deltagare med olika kompetenser berikar arbetet och ger fler perspektiv. Ett annat tips är att ladda ner och läsa boken där det finns checklistor på bra saker att tänka på inför, under och efter arrangemanget. De tydliga ramarna och metoderna ger en struktur som för den väldigt kreativa skaparprocessen framåt, menar Marika Alneng.

Boken finns att ladda mer och beställa via Regionbibliotek Östergötlands hemsida, länk öppnas i nytt fönster!