I samband med Svensk biblioteksförenings branschdagar 17-19 maj presenteras en ny guide för bibliotekens arbete med hbtq+-frågor. Med en bredd av tips, tankar och erfarenheter är syftet med guiden att den ska fungera som inspiration för alla verksamma inom bibliotekssektorn.

– Vi i nätverket är väldigt stolta för den här guiden som vi hoppas ska fungera som ett stöd i arbetet med att lyfta hbtq+perspektiven på biblioteken, säger Christer Edeholt, kontaktperson för Svensk biblioteksförenings expertnätverk för hbtq+.

Genom ett aktivt och medvetet arbete med inkludering och lika villkorsfrågor kan biblioteken skapa miljöer och verksamheter där så många som möjligt kan känna sig bekräftade och trygga. Guiden innehåller bland annat ett förslag på taxonomi av hbtq+-arbetet på bibliotek vilket ger en bra grund för att strukturera arbetet på olika nivåer.

– Biblioteken är till för alla och arbetet med hbtq+ är viktigt för att underlätta och förbättra bibliotekens bemötande och tillgängliggörande av information, en fråga som vi lyfter både nationellt och internationellt, säger Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening.

Guiden är en del av Svensk biblioteksförenings arbete med att under 2021 prioritera hbtq+-frågor i föreningens verksamhet.

– Hela expertnätverket har varit med och tagit fram material till den här guiden. Hanna Olsson på Umeå universitetsbibliotek, och Eleonor Pavlov på Lunds stadsbibliotek har sedan lagt ner mycket energi och tid för att göra guiden så bra och omfattande som den blev, avslutar Christer Edeholt.

Till guiden

Vi har även gjort en video som är inspirerad av guiden.

Foto: Sharon McCutcheon på Unsplash