Karolina Persson är ny jurymedlem i Bengt Hjelmqvists pris. Hon är barn- och ungdomsbibliotekarie i Gislaveds kommun på huvudbiblioteket med visst samordningsansvar för filialerna. Karolina läste Masterprogrammet i Biblioteks- och informationsvetenskap i Uppsala.

För tillfället håller hon på att starta upp ett Bokstartsnätverk, utvärdera kapprumsbibliotek och avsluta ett läsprojekt för mellanstadiet.

– Det är intressant, det här med biblioteksutveckling, vad bibliotek är och kan bli. Det verkar Bengt Hjelmqvist också ha tyckt. I arbetet får vi ta emot nomineringar från biblioteksföreningens medlemmar och det ska bli spännande att få gå igenom alla dessa goda exempel från hela bibliotekssverige, säger hon.

Vad betyder det här för dig?
– Man blir såklart glad över att få det här förtroendet och det ger mig ytterligare ett forum där man kan diskutera och lära sig mer om biblioteksväsendets förutsättningar och möjligheter.

Vad kommer du att tillföra?
– Jag är barn- och ungdomsbibliotekarie och brinner väldigt mycket för att ge barn och unga en läsande identitet. Fokus ska inte ligga på böckerna utan på människorna som ska läsa dem. Över hela landet finns det bibliotek av varierande storlek och jag har själv arbetat på en liten filial. Biblioteket kan betyda mycket där ute varje dag, varje vecka, hela året runt. Man kan säga att jag känner biblioteksverksamheten nerifrån och upp.

Vad är viktigast för dig när du ska utse en vinnare?
– Vi är alla överens om att barn ska läsa böcker och att man ska läsa högt för barn. Problemet och utmaningen ligger i hur man får det att hända. Då gäller det att tänka strategiskt och utveckla hållbara verksamheter som leder fram till målet. Hur bygger vi exempelvis förtroende i de grupper som står långt från läsningen och biblioteket? Hur utformar vi vår samverkan med andra institutioner och konstformer samtidigt som vi behåller vår integritet? Hur skapar vi gemenskap genom läsning? Hur får vi föräldrar att läsa för sina barn? Här finns många hinder och svårigheter, men jag tänker att man måste jobba igenom detta och lära sig under processen. Det är misslyckanden som på sikt leder oss framåt, man måste bara våga fortsätta gå.  Sådana här frågor intresserar mig och särskilt människorna som löst dem!

Artikeln publicerades först i Biblioteksbladet nr 4 2019

Foto: Amanda Karlsson