Oliwer Karlsson är ny jurymedlem i Årets barnrättsutmärkelse Elefanten. Han är genusvetare med inriktning på litteraturvetenskap som sedan universitet framförallt arbetat med barn och ungas rättigheter.

Oliwer Karlsson har även i många år varit engagerad ideellt, framförallt inom Rädda Barnen rörelsen där han idag sitter i riksstyrelsen. Just nu arbetar han för en nationell förening som heter Youth 2030 Movement som verkar för att riva hinder mellan unga och makten, han stöttar kommuner, regioner och verksamheter för att öka ungas delaktighet och inflytande på lokal nivå.

– Det känns väldigt ärofullt! Jag har i många år på olika vis mött, stöttat och engagerats av biblioteksverksamheterna lokalt i Sverige. Det känns fantastiskt att genom det här uppdraget få ännu mer inblick i mötesplatsernas mötesplats: biblioteket!

Varför valde du att vara med?
– Jag valde att vara med eftersom jag genom åren har mött många otroliga bibliotek över hela Sverige som på olika vis främjar barn och ungas rättigheter, demokrati och integration på ett sätt som få andra lokala mötesplatser kan. Det känns därför särskilt roligt att få insyn i bibliotekens otroliga barnrättsarbete ytterligare.

Vad kommer du att tillföra?
– Jag tänker mig att jag kommer tillföra ett normkritiskt perspektiv med fokus på barns rätt till inflytande och delaktighet. Tidigare har jag även arbetat mycket med rättighetsfrågor kopplat till socio-ekonomi, tillgänglighetsanpassning och integration, viktiga beståndsdelar i att skapa bibliotek som inkluderar alla barn!

Vad är viktigast för dig när du ska utse en vinnare?
– Hur biblioteket arbetar med artikel 12, det vill säga barns inflytande och delaktighet. Samt som jag nämnde tidigare: hur biblioteket tar höjd för att skapa en mötesplats där så många barn som möjligt känner sig välkomna!

Foto: privat