Thomas C. Ericsson är ny medlem i juryn för Bengt Hjelmqvists pris. Han började jobba på bibliotek 1988 och kombinerade då en skolbibliotekarietjänst med ett filialjobb.

Sedan dess har han jobbat med de flesta olika biblioteksjobb från vaktmästare och sagofarbror till högskolebibliotekarie och bibliotekschef. Idag är Thomas C. Ericsson bibliotekschef i Vimmerby.

– Det känns stort och hedrande att få sitta i juryn. Jag har under min 30-åriga biblioteksbana stött på Bengt Hjelmqvists skrifter och artiklar i flera olika sammanhang. Han är en viktig ikon på min bibliotekshimmel, säger Thomas C. Ericsson.

Varför valde du att vara med?
– Under senaste årets pandemi har det känts allt viktigare med fungerande biblioteksverksamhet. Detta pris är ju en möjlighet att lyfta och uppmärksamma bra biblioteksexempel i landet. Bibliotekens viktiga samhälls- och demokratiuppdrag har satts på prov. Det är en roll som känns angeläget att sätta fokus på, både för medborgarna och beslutsfattare.

Vad betyder det här för dig?
– Under de år jag jobbat inom biblioteksvärlden har jag främst verkat i Kalmar och Östergötland, nu får jag möjlighet att få ett vidgat perspektiv. Och att få möjlighet att uppmärksamma och hedra Bengt Hjelmqvists gärning känns också stimulerande.

Vad kommer du att tillföra?
– Lång och bred erfarenhet från flera olika biblioteksverksamheter.

Vad är viktigast för dig när du ska utse en vinnare?
– Lust och långsiktighet.