Svensk biblioteksförening jobbar för starka bibliotek, och ett starkt och medvetet ledarskap är en nyckelfaktor. Föreningen bjuder därför in till en ledarskapskurs där deltagarna ges möjlighet att utveckla kunskap och förutsättningar att agera för att nå resultat.

Kursen vänder sig till dig som är chef eller projektledare med erfarenhet av att leda människor, oavsett bibliotekstyp. Kursen ges under fyra heldagar (ca kl 10–16) i föreningens lokaler på Oxtorgsgränd 2 i Stockholm.

Kursen leds av Elisabeth Aldstedt som har över 30 års chefserfarenhet från offentlig sektor varav de senaste 15 åren inom folkbibliotek. Kursen utgår ifrån boken Makten och ärligheten – ledarskap i praktiken som utkom hösten 2017 och som Elisabeth skrivit tillsammans med Johanna Hansson.

Deltagande förutsätter att du är intresserad av att utmana och utveckla ditt ledarskap och har ambitionen att öppet och aktivt bidra till kursens innehåll. Du kommer att arbeta aktivt på mötena och med reflektion och arbetsuppgifter mellan kurstillfällena.

Det är viktigt att delta vid samtliga kurstillfällen, så säkerställ att du kan vara ledig ifrån din arbetsplats alla fyra datum.

Kurstillfällen och teman

31 augusti: Uppdraget

26 oktober: Systemet

14 december: Det personliga ledarskapet

21 januari: Redovisning av personliga uppgifter samt sammanfattning

Detaljerat program skickas till deltagarna i god tid före start.

Kostnad och anmälan

Medlem i Svensk biblioteksförening: 10 000 kronor
Icke medlem: 15 000 kronor

Bli medlem (350 kronor/år)

Anmälan senast 10 juni:
Anmälningsformulär (nytt fönster)

Anmälan är bindande. Kursen genomförs med minst tio deltagare. Fakturering sker efter första kurstillfället.

Upplysningar om kursen:
Elisabeth Aldstedt
Tel: 073-656 59 51
elisabeth.aldstedt@gmail.com

Svensk biblioteksförenings satsning på kompetensförsörjning

I samband med vår översättning av IFLA:s guidelines kom frågan om långsiktig kompetensförsörjning upp på vår agenda. Det resulterade i en konferens i samarbete med DIK i mars 2017 med deltagare brett från sektorn. Ett resultat av denna träff blev att föreningen tillsammans med DIK har besökt alla BoI-utbildningar i landet för att samtala med utbildningsföreträdare och träffa studenter vid utbildningarna. Denna ledarskapskurs är ytterligare ett sätt att ta föreningens arbete med kompetensfrågor vidare, där vi identifierar ledarskap som ett nyckelområde.