Biblioteken i totalförsvaret eller inte? Denna högaktuella fråga kommer vi att fördjupa oss i genom både föredrag, panelsamtal och workshop. Deltar i samtalet gör bland andra före detta försvarsminister Björn von Sydow.

Anmäl dig till Branschdagarna

Vad menar vi när vi pratar om att biblioteken ska vara en del av totalförsvaret och att biblioteken har ett samhällsviktigt uppdrag? Under det senaste året har en särskild referensgrupp inom föreningen arbetat med frågeställningen, och kommer på konferensen att reda ut begreppen med hjälp av gäster:

Björn von Sydow (S), styrelseordförande Totalförsvarets forskningsinstitut
Annicka Engblom
(M), riksdagsledamot
Överstelöjtnant Lena Martin, Försvarsmakten
Andreas Nilsson, representant för föreningens särskilda referensgrupp

Delta i workshop

Programpunkten följs under eftermiddagen upp av en workshop under ledning av Andreas Nilsson, bibliotekschef Sjöstridsskolans bibliotek, och Sonja Gullberg, bibliotekarie vid Riksdagsbiblioteket. Under workshopen finns det möjlighet för dig som deltagare att diskutera vidare och bidra till det fortsatta arbetet med bibliotekens roll inom totalförsvaret.

Anmälningslänkar till denna, och andra workshops, kommer att skickas ut via e-post till anmälda deltagare inför konferensen.