Nu finns samtliga papers från Mötesplatsen Profession – Forskning 2022 tillgängliga.

Den 9–10 november 2022 arrangerades konferensen Mötesplats Profession – Forskning i Borås. Konferensen, som gick under temat ”Bibliotekarie. Då. Nu. Sen.”, arrangerades av Svensk biblioteksförening med Högskolan i Borås som medarrangörer. Huvudtalare under konferensen var Pelle Snickars, professor i digitala kulturer, avdelningen för ABM och digitala kulturer, Lunds universitet, och Cecilia Andersson, lärare och forskare, institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. Se deras inspelade föreläsningar här.

Konferensens grund var de papers som presenterades och diskuterades i sex parallella seminariespår:

  • Professionsutveckling
  • Bibliotekarie i forskning
  • Läsning för alla
  • Bibliotek för barn och unga
  • Biblioteksutveckling
  • Demokrati och representation 

Läs samtliga 17 papers från konferensen, samlade i rapporten ”Bibliotekarie. Då. Nu. Sen.”, nedan!

Till rapporten