Rapporten Kulturens geografi i Norden som Kulturanalys Norden publicerat visar att tillgång till kultur i hög grad är en fråga om var i landet du bor och hur många som bor nära dig.

Samtidigt är det tydligt att Danmark skiljer sig från övriga Norden med en mycket jämnare spridning av kulturverksamheter inom landet. Folkbibliotekens centrala betydelse för förutsättningar till lokalt kulturliv är ett annat viktigt resultat i studien, och här är likheterna mellan de nordiska länderna stora.

– Rapporten lyfter folkbibliotekens centrala betydelse som den mest spridda kulturinstitutionen och hur detta gäller för Norden som helhet. Det stämmer bra med vår erfarenhet i samverkan med våra nordiska systerorganisationer. Folkbiblioteken är viktiga som arenor för kulturarrangemang inom en rad olika kulturområden, inte enbart för litteratur. De är ryggraden för det lokala kulturutbudet i hela Norden, säger Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening.

Här kan du läsa mer om rapporten!

Till rapporten