76% av svenskarna tycker att det bästa med internet är tillgången till mycket information, men bara 19% vet vad https i en webbadress betyder. Idag publicerar vi en ny undersökning om svenska folkets digitala kunskaper som Novus har gjort på uppdrag av Svensk biblioteksförening och Kungliga biblioteket.

69% av svenskarna ser sig som en ganska eller mycket digital person, men av undersökningens totalt nio kunskapsfrågor är det bara tre som mer än hälften av svenskarna svarar rätt på.
– De politiska ambitionerna är att Sverige ska vara bäst i världen på digitalisering, och de ambitionerna måste även gälla befolkningens kunskaper om det digitala. Biblioteken gör stora insatser i detta, och behöver få ett uttalat uppdrag att göra det långsiktigt och ur fler aspekter än rent handhavande av teknik. Från vår undersökning kan vi dra slutsatsen att många inte förstår vilken enorm samhällspåverkande effekt digitaliseringen har. Det är tydligt att det finns ett stort behov av ett nationellt kontinuerligt kunskapsbyggande, säger Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening.

Läs undersökningen