Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har kommit med en rapport om ungas fritidsvanor, ”Ungas rätt till en meningsfull fritid – tillgång, trygghet och hinder Ung idag 2020”. Bland fritidsvanor ingår även läsning och ungas biblioteksanvändning.

I rapporten belyser MUCF hur ungas fritidsaktiviteter utvecklas över tid och hur olika grupper av unga tar del av fritidsaktiviteter i olika utsträckning. I rapporten skildras även ungas upplevelser av trygghet på sina fritidsaktiviteter samt vilka hinder de möter. Rapporten visar på tydliga skillnader i hur fritiden ser ut för unga från olika grupper.

Läsningen minskar?

När det gäller fritidsläsning skriver man i rapporten att läsningen har minskat. I läsning innefattar man ”Andelen som läser böcker ”även på läsplatta” på sin fritid”. Man konstaterar vidare:

”Var tredje ung i åldern 16–25 år läser böcker på fritiden varje vecka. Andelen unga som läser är den indikator på ungidag.se för ungas fritid som minskar kraftigast. Andelen har halverats mellan 2007 och 2018. Minskningen har skett både bland tjejer och killar. Fram till 2015 har det funnits en tydlig skillnad mellan könen, där en större andel tjejer läst varje vecka. Men 2018 finns ingen sådan skillnad eftersom andelen tjejer som läser minskat snabbare än andelen killar under hela perioden fram till 2018.”

Hur ofta unga besöker bibliotek varierar mellan olika grupper, men ökar för alla. De som är utrikesfödda besöker bibliotek i betydligt högre grad. År 2018 besökte drygt varannan ung utrikesfödd ett bibliotek varje månad, jämfört med var femte ung född i Sverige. Här hänvisar man i rapporten också till Svensk biblioteksförenings rapport ”Unga berättar” som ”visar på att unga inte bara förknippar bibliotek med läsning eller utlåning av böcker utan att det även fyller en funktion som social mötesplats.”
Läs vår rapport Unga berättar (pdf)

”Satsa på folkbibliotekens ungdomsverksamhet”

Jenny Nilsson, utredare på föreningen kommenterar:
– Läsning har förändrats för många, inte bara för unga, genom ljudbokens genombrott. I en undersökning från Högskolan i Borås konstaterades nyligen att ljudboken är populär bland särskilt unga killar. Frågan är om ungdomar räknar in dessa i sin läsning här? Det är positivt att biblioteken når gruppen utrikesfödda, som många gånger är svåra att nå för andra fritidsaktiviteter. När myndigheten bland åtgärder i slutet av rapporten kommer in på att ”främja aktiviteter i offentliga aktörers lokaler” nämns däremot inte biblioteken alls. Eftersom biblioteken når brett vore en satsning på folkbibliotekens ungdomsverksamhet en bra väg att nå många ungdomar med olika bakgrund.

Läs mer om ovan nämnda undersökning i detta pressmeddelande från Högskolan i Borås:
Forskning slår hål på myten att killar läser mindre än tjejer (nytt fönster)